Saturday, September 25, 2021

08.05 – Дебар – Заедничкa ученичкa активност во ООУ „Саид Најдени“…

08.05 – Дебар – Заедничкa ученичкa активност во ООУ „Саид Најдени“

Од 12:00 до 13:00 часот, во рамки на програмата за мали грантови, училиштето ќе реализира активност со своето партнер училиште ООУ “Ристе Ристески “ од Косоврасти. Во активноста ќе земат учество деца од 5-9 одделение, заедно со своите родители ќе подготвуваат традиционална храна. Храната потоа ќе биде изложена на штанд каде што секој ќе има можност да ја дегустира.