Friday, December 3, 2021

07.05 – Пласница – Заедничкa ученичкa активност во ООУ „Мирче Ацев“ од с. Лисичани…

07.05 – Пласница – Заедничкa ученичкa активност во ООУ „Мирче Ацев“ од с. Лисичани

Од 12:00 до 14:00 часот, во рамки на програмата за мали грантови училиштето ќе реализира спортски игри со мешани групи ученици од 6-9 одделение од македонски и турски наставен јазик. Учениците заедно ќе играат одбојка, ракомет, кошарка и фудбал. Родителите ќе помогнат во реализацијата на активноста со тоа што ќе ја земат улогата на судии.