Sunday, October 17, 2021

07.03 – ОУ „Толи Зордумис”, Куманово – Заедничка активност помеѓу ученици од македонски и албански наставен јазик…

07.03 – ОУ „Толи Зордумис”, Куманово – Заедничка активност помеѓу ученици од македонски и албански наставен јазик

Од 12:30 до 14:00 часот, 22 ученици ќе учествуваат на активноста „Меѓусебно запознавање и формирање на работни групи“, како дел од проектот „Истражувања за мојот роден крај“.