Saturday, October 16, 2021

06.06 – ОУ „Коста Рацин“ с.Подареш, Радовиш – Заедничка ученичка активност…

06.06 – ОУ „Коста Рацин“ с.Подареш, Радовиш – Заедничка ученичка активност

Како дел од програмата за мали грантови, ОУ „Коста Рацин“ од с.Подареш, Радовиш ќе реализира заедничка активност со своето партнер училиште ОУ „Крсте Петков Мисирков“ од Радовиш. Од 11:30 до 13:00 часот, 24 ученици од македонски и турски наставен јазик во етнички мешани групи ќе учествуваат на неколку спортски активности.