Saturday, October 16, 2021

06.04 – Скопје – Заедничка ученичка активност…

06.04 – Скопје – Заедничка ученичка активност

Од 8 до 14 часот, во рамки на програмата за мали грантови, 40 учениците од 7 одделение од  ОУ„Јероним Де Рада“ с.Черкезе и ОУ „11 Октомври“ од Куманово, ќе ја посетат Старата Скопска Чаршија и Албанскиот народен театар. Учениците ќе се запознаат со старите занаети во чаршијата и со културните карактеристики на албанскиот народ.