Thursday, January 27, 2022

06.04 – ОУ „Петар Здравковски Пенко“, Бутел – Заедничка ученичка активност…

06.04 – ОУ „Петар Здравковски Пенко“, Бутел – Заедничка ученичка активност

Од 12:00 до 13:30, во рамки на програмата за мали грантови, 24 ученици од трите наставни јазици (македонски, албански и турски), од ОУ „Петар Здравковски Пенко“ ќе изработат презентација на тема „За медијацијата, чекори во медијацијата и медијација во училиштето“. Презентацијата е дел од работилницата „Што ја отежнува комуникацијата“.