Thursday, January 20, 2022

05.02 – Скопје – Супервизиски сотанок…

05.02 – Скопје – Супервизиски сотанок со мастер обучувачи

Од 10:00 до 15:00 часот, во хотел Континентал ќе се одржи Супервизиски состанок со ментори. Главна цел на состанокот е да им се дадат на менторите насоки за следните активности кои што ќе се спроведуваат во училиштата за унапредување на МИО и обезбедување на одржливост во училиштата.