Monday, January 24, 2022

04.05 – Конче – Заедничкa ученичкa активност во ОУ „Гоце Делчев“…

04.05 – Конче – Заедничкa ученичкa активност во ОУ „Гоце Делчев“

Од 11:00 до 12:00 часот, во рамки на програмата за мали грантови, училиштето ќе реализира заедничка активност со ученици од 1-5 одделение, од двата наставни јазици (македонски и турски). Во активноста ќе бидат вклучени и нивните родители.После предходно направено истажување за начините на подготовка на здрава храна, етнички мешани групи на ученици и родители ќе ја подготвуваат храната во нивните димови. Потоа на заедничка средба, учениците заедно со своите наставници ќе изработуваат флаери за здрава храна.