Wednesday, December 8, 2021

04.05 – Десово – Заедничкa ученичкa активност во ОУ „Пере Тошев“…

04.05 – Десово – Заедничкa ученичкa активност во ОУ „Пере Тошев“

Од 9:00 часот до 10:30, во рамки на програмата за мали грантови, училиштето ќе реализира активностсо ученици од двата наставни јазика. На спортскиот напревар организиран по повод Денот на училиштето, учество ќе земат 50 деца од трите етникуми застапени во ова училиште. Облечени во маици со црвена и жолта боја, формирајќи го македонското знаме ќе го најават почетокот на натпреварот. Во својство на судии ќе бидат нивните родители. Со по една точка ќе се претстави секое од партнер училиштата.