Monday, December 6, 2021

04.03 – Прилеп – Заеднички ученички активности…

04.03 – Прилеп – Заеднички ученички активности

Двете партнерски училишта, ОУ „Страшо Пинџур”, с.Мало Коњари, Прилеп и ОУ Никола Карев с.Норово, ќе реализираат активности, по повод патрониот празник на училиштето.