Monday, January 24, 2022

03.06 – Сарај – Заеднички ученички спортски и рекреативни активности на ученици од различни…

03.06 – Сарај – Заеднички ученички спортски и рекреативни активности на ученици од различни етнички/јазични групи (македононски, албански и турски) во вид на дисеминација на заедничките активности пред ученици, наставници и родители во дворот на училиштето.