Sunday, October 17, 2021

03.05 – с.Подареш, Радовиш – Заедничка ученичка активност…

03.05 – с.Подареш, Радовиш – Заедничка ученичка активност

Од 13:30 до 15:00 часот, 12 ученици од 7 и 9 одделение од двете двете партнер училишта, ОУ„Коста Рацин“ од с.Подареш, Радовиш и ОУ „Крсте Петков Мисирков“ од Радовиш.  ќе направат посета на семејства од с.Подареш за подетално да се запознаат со животот и работата на населението. Активноста е поддржана од програмата за Мали грантови.