Monday, October 25, 2021

02.06 – Скопје – Заедничкa ученичкa активност во СЕТУГС “Михајло Пупин”…

02.06 – Скопје – Заедничкa ученичкa активност во СЕТУГС “Михајло Пупин”

Од 12:00 до 13:30 часот, во рамки на програмата за мали грантови, средното училиште “Михајло Пупин“ од Скопје ќе реализира активност со своето партнер училиште, АСУЦ “Боро Петрушевски” исто така од Скопје. 24 ученици од двете училишта ќе учествуваат на спортски напревар во мал фудбал.