Wednesday, January 26, 2022

01.03 – Кавадарци – Заеднички ученички активности…

01.03 – Кавадарци – Заеднички ученички активности

Oд 10:00 до 13:00 часот, во ОУ „Гоце Делчев”, Кавадарци, ќе се одржи прва заедничка средба на партнерските училиштата „Гоце Делчев” од Кавадарци и „Васил Главинов” од с.Бузалково, Велес, во рамки на програмата за Мали грантови. Ликовно изразување, спортски натпревар и литературно творење на  тема „Ние сме виножито“ се активностите планирани за овој ден, во кои ќе се вклучат ученици во етнички мешани парови.