Tuesday, September 28, 2021

21.03 – ОУ ,,Кочо Рацин”, Куманово – Заедничка ученичка активност…

21.03 – ОУ ,,Кочо Рацин”, Куманово – Заедничка ученичка активност

Од 09:00 до 10:30 часот, 24 ученици од македонски и албански наставен јазик, ќе учествуваат на работилница на која ќе засадуваат украсни садници во предходно декорирани саксии. Активноста е поддржана од програмата за Мали грантови.