Wednesday, December 8, 2021

Успешна приказна: Воспоставено партнерство помеѓу еднојазични училишта од општина Струмица и општина Тетово

За прв пат, на 20 февруари 2013 година, воспоставен е договор за партнерство за заедничка соработка во поглед на меѓуетничка интеграција во образованието помеѓу двете основни училишта “Св. Кирил и Методиј “од општина Струмица и” Ѓерѓ Кастриоти Скендербег “од општина Тетово.
На работната средба, директорите на училиштата официјално го потврдија партнерството и се истакнаа дека овој договор отсликува позитивен пример кои што другите училишта треба да го следат.

Тимовите за училишна интеграција од двете училишта со еден наставен јазик (еден македонски и еден на албански јазик) го подготвија и презентираа на состанокот работниот план со заеднички ученички активности кои ќе промовира меѓусебна соработка и комуникација, и ќе биде пример на други училишта во Македонија.

Директорите на училиштата и членовите на Тимовите за училишна интеграција истакнаа дека овие интегративни меѓуетнички активности сигурно ќе ги зголемат и хармонизираат односите меѓу заедниците и со тоа ќе се подобри добросостојбата на заедниците.
Училиштата со голем ентузијазам во наредниот период ќе започнат со спроведување на заедничките активности кои промовираат меѓуетничка интеграција во образованието според заеднички развиениот акционен план.