Saturday, October 16, 2021

Тринаесет дводневни обуки за меѓуетничка интеграција во образованието за тимовите за училишнa интеграција од пилот-општините (Бутел, Струмица, Тетово и Битола) во Скопје од 2 до 20 ноември 2012

Тринаесет дводневни обуки за меѓуетничка интеграција во образованието за тимовите за училишнa интеграција од пилот-општините (Бутел, Струмица, Teтoвo и Битола) во Скопје од 2 до 20 ноември 2012