Thursday, January 27, 2022

Спорт, забавни вежби и игри нé обединува сите нас

Денес, на 8 ноември, повеќе од 300 ученици од 8 основни училишта од општините Чаир, Битола, Куманово, Ресен и Тетово се сретнаа на завршен настан и заедно преку спорт и забавни вежби промовираа вредности на различност и заеднички активности.

Од мај 2013 година, 40 наставници од 8 училишта присуствуваа на обуки за развој на вештини за спроведување на вакви активности со учениците во училиштата.
Активностите дополнително вклучуваа спроведување на спортски и забавни активности во училиштата во Битола и Тетово, по повод одбележувањето на завршниот настан со собирање на сите деца во Скопје на стадионот на фудбалскиот клуб Слога Југомагнат.
Ваквите активности ќе продолжат да се организираат и да се повторуваат и во други училишта со цел да се поттикнат заедничките ученички активности и ќе понудат можности за наставниците да ги имплементираат ваквите приоди во училишните програми.