Tuesday, October 26, 2021

Свечено сечење на лента за одбележување на завршеток на реновирањето во основното училиште Димитар Миладинов…

Свечено сечење на лента за одбележување на завршеток на реновирањето во основното училиште Димитар Миладинов, Скопје на 13 септември 2013