Friday, December 3, 2021

Регионален состанок со претставници од општините, основните и средните училишта кои се вклучени во втората фаза на имплементација на проектот…

Регионален состанок со претставници од општините, основните и средните училишта кои се вклучени во втората фаза на имплементација на проектот во општина Штип и општина Велес на 22 мај и ОУ Димитар Миладинов, Скопје на 23 мај 2013