Monday, December 6, 2021

Регионален состанок со претставници од општините, основните и средните училишта кои се вклучени во втората фаза на имплементација на проектот…

Регионален состанок со претставници од општините, основните и средните училишта кои се вклучени во втората фаза на имплементација на проектот- 12 јуни 2013, НВО Лоја Тетово и ОУ Браќа Миладиновци, Куманово;  13 јуни 2013, ОУ Санде Штерјоски, Кичево и Општина Струга