Monday, September 27, 2021

Работна средба со државните просветни инспектори за направените подобрувања во Индикаторите…

Работна средба со државните просветни инспектори за направените подобрувања во Индикаторите за квалитетот на работата на училиштата, во Струга на 1 март 2013 година