Thursday, October 28, 2021

Работна средба со државните просветни инспектори за направените подобрувања во Индикаторите за квалитетот на работата на училиштата…

Работна средба со државните просветни инспектори за  направените подобрувања во Индикаторите за квалитетот на работата на училиштата, во Скопје на 26 март 2013