Thursday, January 27, 2022

Работилница за продлабочување на знаењата и компетенциите за промовирање на меѓуетничката интеграција во образованието за мастер обучувачи во фаза 2 на 14 мај 2013

Работилница за продлабочување на знаењата и компетенциите за промовирање на меѓуетничката интеграција во образованието за мастер обучувачи во фаза 2 на 14 мај 2013