Friday, December 3, 2021

Напредна обука за училишни обучувачи – меѓуетничка интеграција во образованието за дво/три јазични училишта…

Напредна обука за училишни обучувачи – меѓуетничка интеграција во образованието за дво/три јазични училишта на 26-27 март во Скопје и 28-29 март во Тетово