Wednesday, January 26, 2022

Презентации за промовирање на меѓуетничката интеграција во образованието за претставниците од клучните образовни институции , 21, 22 и 29 јуни, 2012 во Скопје и 28 јуни, 2012 година во Струга

Презентации за промовирање на меѓуетничката интеграција во образованието за претставниците од клучните образовни институции , 21, 22 и 29 јуни, 2012 во Скопје и 28 јуни, 2012 година во Струга