Monday, December 6, 2021

31.03 – Куманово – Промоција на продукт од заеднички ученички активности – Ликовна секција од двете партнер Модел училишта…

31.03 – Куманово – Промоција на продукт од заеднички ученички активности – Ликовна секција од двете партнер Модел училишта

11:00 до 13:00 часот.

Промоцијата организирана од наставниците реализатори на активностите ќе овозможи дружење и славење на успешно завршената работа на учениците од од секцијата. 24 ученици ќе учествуваат на промоцијата