Thursday, January 27, 2022

Обука за координаторите на ученичката партиципација и ученици претставници на Училишната заедница

Обука за координаторите на ученичката партиципација и ученици претставници на Училишната заедница од основните училишта „Санде Штерјоски“ Кичево и, за зајакнување на ученичката партиципација, во основното училиште „Братство Единство“, Охрид, на 18 Февруари, 2013