Saturday, September 21, 2019
Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Преку 1000 наставници, ученици, родители, претставници од образовните институции, граѓански организации, УСАИД и ЕУКОМ ги ...

Повеќе

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул, 14 јули 2015

Избрана градежна компанија во рамките на компонентата за обезбедување на стимул
Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 „Реконструкција на кров“ во основното училиште „Наим Фрашери“ – с.Студеничани, општина Студеничани Анол Импекс, Скопје
2 „Промена на прозори“ во основното училиште „Даме Груев“ – с.Ерџелија, општина Свети Николе Меда – 3, Тетово
3 „Реконструкција на кров“ во средното училиште „Митко Пенџуклиски“ – општина Кратово Симак Инженеринг, Скопје
4 „Промена на прозори“ во основното училиште „Браќа Миладиновци“, општина Куманово Дрво Пром, Зрновци
5 „Реконструкција на фасада“ во основното училиште „Бајрам Шабани“, општина Куманово Профи Инженеринг, Куманово
6 „Реконструкција на кров“ во основното училиште „Наум Охридски“, општина Гази Баба Симак Инженеринг, Скопје
7 „Промена на прозори“ во средното гимназиско-градежно училиште „Здравко Цветковски“ – Град Скопје МИ Комерц 2000,Кавадарци
8 „Изградба на спортско игралиште “ во основното училиште „Култура“, с.Матејче, општина Липково Кооп Инженеронг, Куманово