Tuesday, December 6, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Семинар за подигање на свеста за Тимовите за училишна интеграција од четири модел-училишта за активности од меѓуетничка интеграција во образованието

На тридневниот семинар присуствуваа 37 членови на Тимовите за училишна интеграција од четири модел-училишта (две основни и две средни) и 7 членови од партнерските организации Лоја и Сумнал, со цел да се подигне свеста и да се овозможи да се развијат вештини за унапредување на меѓуетничката интеграција во образованието. Исто така, обуката имаше за цел да ги обучи учесниците со различни пристапи кои ќе го прошират мултикултурниот контекст во образовниот систем и преку неа да се  покаже значењето на мултикултурното и мултиетничкото општество при имплементација на проектните активности.

На почетокот фокусот беше ставен на подигнување на свеста на членовите на Тимовите за училишна интеграција со цел да научат како да се справат со етничките стереотипи и предрасуди како предизвик. Преку разни вежби и презентации да се размислува за потребата за меѓуетничка интеграција во образованието, посебно кога поделбата на образовниот процес е поради етнички/јазични причини.

Понатаму, обуката на учесниците им понуди конкретни методологии поврзани со улогата на Тимовите за училишна интеграција што ќе ја имаат како што е, на пример, претставување на основните активности и области за промена кои се очекува да се случат за меѓуетничка интеграција во образованието; улоги и одговорности; и важноста од вршење на самоевалуација во училиштето која беше тестирана преку вежби со симулации.

Координацијата и следењето на училишните активности за меѓуетничка интеграција во образованието се од витално значење. На обуката, членовите на Тимовите за училишна интеграција беа запознати со инструментите што можат да им помогнат да се следи спроведувањето и резултатите што се постигнати во самите училишта, додека улогата на партнерските организации е да им помогне на училиштата при вршење на надворешната евалуација, со цел да се подобри меѓуетничката интеграција во образованието.