Tuesday, December 6, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Развој на вештините на мастер обучувачите за Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Креирањето на средина и услови кои ја поддржуваат одржливата меѓуетничка интеграција во училиштата и соодветните образовни институции се главните заложби на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, со цел вклучување и насочување на главните засегнати страни во образованието кон активно учество во практични активности.

На овој начин, соработниците од сферата на образованието генерираат разбирање и суштина, преземаат одговорност и сопственост над проектот за понатамошно проширување на знаењата и пренесување и развивање на вештините кај различни целни групи од примарните и средните училишта, како на пример: наставници, директори, професионални соработници, членови на училишни одбори, родители и деца.

Избраните 19 кандидати од вкупно 245 пријавени, со дополнителни 13 советници назначени од Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно образование, учествуваа на дводневен воведен семинар за развој на вештини кај Мастер обучувачи на почетокот на јули 2012 г., за да се запознаат со концептите на меѓуетничката интеграција во образованието и промоцијата на проектните активности; како да ја сфатат улогата на етничкиот идентитет во функционирање на личноста; како да ги разбијат стереотипите и предрасудите преку образованието; како да креираат активности за обука во училиштата и многу други работи.

Исто така, на семинарот им беше овозможено на чинителите на образовниот систем да се запознаат со процедурите за квалификација за главни инструктори, кои вклучуваат учество на обуки, оценување на портфолио кое го документира развојот на мултикултурни способности и спремност да се спроведуваат обуки.

Достигнувањата на Мастер обучувачи во следниот период ќе продолжат да се развиваат и надградуваат со нови вештини, со пренесување и проширување на знаењето меѓу нивните колеги и соработници и со водење на членовите на Тимовите за училишта интеграција во она што претставува императив на интегрираниот пристап за доживотен и континуиран процес на меѓуетничка интеграција во училиштата.