Wednesday, December 7, 2016
Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Индикатори за квалитетот на работата на училиштата

Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието (ПМИО) во партнерство со Министерството за образование и наука и Државниот просветен инспекторат го започна процесот на подобрување на Индикаторите за квалитетот на работата на училиштата со приоритетни теми од областа на образованието. Оваа активност ќе придонесе за поголема одржливост на напорите од страна на образовните институции и проектите за подобрување на севкупниот воспитно-образовен процес во училиштата во Република Македонија. Оттука, во следниот период ПМИО ќе организира низа работни состаноци, фокус групи и интервјуа со голем број на засегнати страни во образованието.

Првата фокус група се одржа на 17 септември 2012 година и беше посветена на надополнување на индикаторите од аспект на инклузивно образование. Со цел да се обезбеди континуирана меѓуетничка интеграција во нашиот образовен систем, ПМИО организира работна средба со претставници од Министерството за образование и наука, Државниот просветен инспекторат, општините, невладините организации, како и практичари од основното и средното образование. Наставни планови и програми, Учење и настава, Управување и раководење беа трите од вкупно седум области кои беа ревидирани и надополнети за време на состанокот. Во претстојниот период, тимот на ПМИО во соработка со Државниот просветен инспекторат ќе го продолжи процесот на надополнување на индикаторите и до декември 2012 година, новата подобрена верзија на индикаторите ќе биде претставена на сите државните просветни инспектори и училиштата.