Monday, February 20, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Развој на вештините на мастер обучувачите за Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Креирањето на средина и услови кои ја поддржуваат одржливата меѓуетничка интеграција во училиштата и соодветните образовни институции се главните заложби на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, со цел вклучување и насочување на главните засегнати страни во образованието кон активно учество во практични активности.

На овој начин, соработниците од сферата на образованието генерираат разбирање и суштина, преземаат одговорност и сопственост над проектот за понатамошно проширување на знаењата и пренесување и развивање на вештините кај различни целни групи од примарните и средните училишта, како на пример: наставници, директори, професионални соработници, членови на училишни одбори, родители и деца.

Избраните 19 кандидати од вкупно 245 пријавени, со дополнителни 13 советници назначени од Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно образование, учествуваа на дводневен воведен семинар за развој на вештини кај Мастер обучувачи на почетокот на јули 2012 г., за да се запознаат со концептите на меѓуетничката интеграција во образованието и промоцијата на проектните активности; како да ја сфатат улогата на етничкиот идентитет во функционирање на личноста; како да ги разбијат стереотипите и предрасудите преку образованието; како да креираат активности за обука во училиштата и многу други работи.

Исто така, на семинарот им беше овозможено на чинителите на образовниот систем да се запознаат со процедурите за квалификација за главни инструктори, кои вклучуваат учество на обуки, оценување на портфолио кое го документира развојот на мултикултурни способности и спремност да се спроведуваат обуки.

Достигнувањата на Мастер обучувачи во следниот период ќе продолжат да се развиваат и надградуваат со нови вештини, со пренесување и проширување на знаењето меѓу нивните колеги и соработници и со водење на членовите на Тимовите за училишта интеграција во она што претставува императив на интегрираниот пристап за доживотен и континуиран процес на меѓуетничка интеграција во училиштата.