Friday, February 24, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Индикатори за квалитетот на работата на училиштата

Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието (ПМИО) во партнерство со Министерството за образование и наука и Државниот просветен инспекторат го започна процесот на подобрување на Индикаторите за квалитетот на работата на училиштата со приоритетни теми од областа на образованието. Оваа активност ќе придонесе за поголема одржливост на напорите од страна на образовните институции и проектите за подобрување на севкупниот воспитно-образовен процес во училиштата во Република Македонија. Оттука, во следниот период ПМИО ќе организира низа работни состаноци, фокус групи и интервјуа со голем број на засегнати страни во образованието.

Првата фокус група се одржа на 17 септември 2012 година и беше посветена на надополнување на индикаторите од аспект на инклузивно образование. Со цел да се обезбеди континуирана меѓуетничка интеграција во нашиот образовен систем, ПМИО организира работна средба со претставници од Министерството за образование и наука, Државниот просветен инспекторат, општините, невладините организации, како и практичари од основното и средното образование. Наставни планови и програми, Учење и настава, Управување и раководење беа трите од вкупно седум области кои беа ревидирани и надополнети за време на состанокот. Во претстојниот период, тимот на ПМИО во соработка со Државниот просветен инспекторат ќе го продолжи процесот на надополнување на индикаторите и до декември 2012 година, новата подобрена верзија на индикаторите ќе биде претставена на сите државните просветни инспектори и училиштата.