Thursday, February 21, 2019
Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Преку 1000 наставници, ученици, родители, претставници од образовните институции, граѓански организации, УСАИД и ЕУКОМ ги ...

Повеќе

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Индикатори за квалитетот на работата на училиштата

Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието (ПМИО) во партнерство со Министерството за образование и наука и Државниот просветен инспекторат го започна процесот на подобрување на Индикаторите за квалитетот на работата на училиштата со приоритетни теми од областа на образованието. Оваа активност ќе придонесе за поголема одржливост на напорите од страна на образовните институции и проектите за подобрување на севкупниот воспитно-образовен процес во училиштата во Република Македонија. Оттука, во следниот период ПМИО ќе организира низа работни состаноци, фокус групи и интервјуа со голем број на засегнати страни во образованието.

Првата фокус група се одржа на 17 септември 2012 година и беше посветена на надополнување на индикаторите од аспект на инклузивно образование. Со цел да се обезбеди континуирана меѓуетничка интеграција во нашиот образовен систем, ПМИО организира работна средба со претставници од Министерството за образование и наука, Државниот просветен инспекторат, општините, невладините организации, како и практичари од основното и средното образование. Наставни планови и програми, Учење и настава, Управување и раководење беа трите од вкупно седум области кои беа ревидирани и надополнети за време на состанокот. Во претстојниот период, тимот на ПМИО во соработка со Државниот просветен инспекторат ќе го продолжи процесот на надополнување на индикаторите и до декември 2012 година, новата подобрена верзија на индикаторите ќе биде претставена на сите државните просветни инспектори и училиштата.