Friday, September 25, 2020
Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Преку 1000 наставници, ученици, родители, претставници од образовните институции, граѓански организации, УСАИД и ЕУКОМ ги ...

Повеќе

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Партнери на Проектот

1.       Соработка со клучните образовни институции и со општините
Тимот на Проектот ќе соработува со следните општини и клучни образовни институции:

а) Министерство за образование и наука
б) Биро за развој на образование
в) Државен просветен инспекторат
г) Државен испитен центар
д) Центар за стручно образование и обука
ѓ) сите оштини

2. Партнери на Проектот
Со цел да обезбеди релевантна експертиза и соработка при имплементирањето на проектните активности, а истовремено да стекнува нови знаења преку заедничко градење на капацитети, Проектот ќе работи во партнерство со следните локални невладини организации:

–          Центар за човекови права и разрешување конфликти
–          Македонски институт за медиуми
–          Лоја
–          Сумнал
–          Младински образовен форум
–          Мултимедија