Sunday, December 4, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Партнери на Проектот

1.       Соработка со клучните образовни институции и со општините
Тимот на Проектот ќе соработува со следните општини и клучни образовни институции:

а) Министерство за образование и наука
б) Биро за развој на образование
в) Државен просветен инспекторат
г) Државен испитен центар
д) Центар за стручно образование и обука
ѓ) сите оштини

2. Партнери на Проектот
Со цел да обезбеди релевантна експертиза и соработка при имплементирањето на проектните активности, а истовремено да стекнува нови знаења преку заедничко градење на капацитети, Проектот ќе работи во партнерство со следните локални невладини организации:

–          Центар за човекови права и разрешување конфликти
–          Македонски институт за медиуми
–          Лоја
–          Сумнал
–          Младински образовен форум
–          Мултимедија