Friday, January 20, 2017
Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Партнери на Проектот

1.       Соработка со клучните образовни институции и со општините
Тимот на Проектот ќе соработува со следните општини и клучни образовни институции:

а) Министерство за образование и наука
б) Биро за развој на образование
в) Државен просветен инспекторат
г) Државен испитен центар
д) Центар за стручно образование и обука
ѓ) сите оштини

2. Партнери на Проектот
Со цел да обезбеди релевантна експертиза и соработка при имплементирањето на проектните активности, а истовремено да стекнува нови знаења преку заедничко градење на капацитети, Проектот ќе работи во партнерство со следните локални невладини организации:

–          Центар за човекови права и разрешување конфликти
–          Македонски институт за медиуми
–          Лоја
–          Сумнал
–          Младински образовен форум
–          Мултимедија