Friday, December 2, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Обезбедување стимул за училиштата

Со цел да се остварат целите на другите компоненти и да се постигне успешна меѓуетничка интеграција во образованието, подобрувањето на средината за учење како стимул за училиштата претставува клуч до успехот. Поради тоа, Компонентата 4 ќе врши реновирања на училиштата, во кои ќе се вклучи и заедницата и со тоа ќе се подобри соработката меѓу училишниот персонал, училишниот одбор, советот на родители и општините.   Главните учесници активно ќе донесуваат одлуки, ќе обезбедуваат потребни документи и дизајни и заедно со тимот на Проектот ќе учествуваат во имплементирањето на голем број од активностите. Нашите цели ќе ги оствариме преку:

  • Формирање на тим за реновирање на училиштето (ТРУ) составен од  претставници од училишниот персонал, училишниот одбор, родители, општина и локална заедница, и тие ќе работат заедно на пронаоѓање решенија за надминување на проблемите и остварување на потребите во училиштето;
  • Зајакнување на капацитетите на училишниот персонал, училишните одбори, родители, претставници од општината и заедницата да ги почитуваат принципите на преговарање и да поставуваат приоритети за реновирање во училиштето;
  • Реновирање на десет училишни објекти во текот на една година, односно вкупно 40 училишни објекти во текот на Проектот, со постојано учество и меѓусебна соработка со членовите на ТРУ;
  • Зајакнување на капацитетите на училишниот персонал, училишните одбори, родители, претставници од општината и заедницата да креираат и усвојуваат планови и буџети за одржување на училишните објекти;