Friday, January 20, 2017
Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Обезбедување стимул за училиштата

Со цел да се остварат целите на другите компоненти и да се постигне успешна меѓуетничка интеграција во образованието, подобрувањето на средината за учење како стимул за училиштата претставува клуч до успехот. Поради тоа, Компонентата 4 ќе врши реновирања на училиштата, во кои ќе се вклучи и заедницата и со тоа ќе се подобри соработката меѓу училишниот персонал, училишниот одбор, советот на родители и општините.   Главните учесници активно ќе донесуваат одлуки, ќе обезбедуваат потребни документи и дизајни и заедно со тимот на Проектот ќе учествуваат во имплементирањето на голем број од активностите. Нашите цели ќе ги оствариме преку:

  • Формирање на тим за реновирање на училиштето (ТРУ) составен од  претставници од училишниот персонал, училишниот одбор, родители, општина и локална заедница, и тие ќе работат заедно на пронаоѓање решенија за надминување на проблемите и остварување на потребите во училиштето;
  • Зајакнување на капацитетите на училишниот персонал, училишните одбори, родители, претставници од општината и заедницата да ги почитуваат принципите на преговарање и да поставуваат приоритети за реновирање во училиштето;
  • Реновирање на десет училишни објекти во текот на една година, односно вкупно 40 училишни објекти во текот на Проектот, со постојано учество и меѓусебна соработка со членовите на ТРУ;
  • Зајакнување на капацитетите на училишниот персонал, училишните одбори, родители, претставници од општината и заедницата да креираат и усвојуваат планови и буџети за одржување на училишните објекти;