Friday, September 25, 2020
Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Преку 1000 наставници, ученици, родители, претставници од образовните институции, граѓански организации, УСАИД и ЕУКОМ ги ...

Повеќе

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Обезбедување стимул за училиштата

Со цел да се остварат целите на другите компоненти и да се постигне успешна меѓуетничка интеграција во образованието, подобрувањето на средината за учење како стимул за училиштата претставува клуч до успехот. Поради тоа, Компонентата 4 ќе врши реновирања на училиштата, во кои ќе се вклучи и заедницата и со тоа ќе се подобри соработката меѓу училишниот персонал, училишниот одбор, советот на родители и општините.   Главните учесници активно ќе донесуваат одлуки, ќе обезбедуваат потребни документи и дизајни и заедно со тимот на Проектот ќе учествуваат во имплементирањето на голем број од активностите. Нашите цели ќе ги оствариме преку:

  • Формирање на тим за реновирање на училиштето (ТРУ) составен од  претставници од училишниот персонал, училишниот одбор, родители, општина и локална заедница, и тие ќе работат заедно на пронаоѓање решенија за надминување на проблемите и остварување на потребите во училиштето;
  • Зајакнување на капацитетите на училишниот персонал, училишните одбори, родители, претставници од општината и заедницата да ги почитуваат принципите на преговарање и да поставуваат приоритети за реновирање во училиштето;
  • Реновирање на десет училишни објекти во текот на една година, односно вкупно 40 училишни објекти во текот на Проектот, со постојано учество и меѓусебна соработка со членовите на ТРУ;
  • Зајакнување на капацитетите на училишниот персонал, училишните одбори, родители, претставници од општината и заедницата да креираат и усвојуваат планови и буџети за одржување на училишните објекти;