Friday, February 24, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Обезбедување стимул за училиштата

Со цел да се остварат целите на другите компоненти и да се постигне успешна меѓуетничка интеграција во образованието, подобрувањето на средината за учење како стимул за училиштата претставува клуч до успехот. Поради тоа, Компонентата 4 ќе врши реновирања на училиштата, во кои ќе се вклучи и заедницата и со тоа ќе се подобри соработката меѓу училишниот персонал, училишниот одбор, советот на родители и општините.   Главните учесници активно ќе донесуваат одлуки, ќе обезбедуваат потребни документи и дизајни и заедно со тимот на Проектот ќе учествуваат во имплементирањето на голем број од активностите. Нашите цели ќе ги оствариме преку:

  • Формирање на тим за реновирање на училиштето (ТРУ) составен од  претставници од училишниот персонал, училишниот одбор, родители, општина и локална заедница, и тие ќе работат заедно на пронаоѓање решенија за надминување на проблемите и остварување на потребите во училиштето;
  • Зајакнување на капацитетите на училишниот персонал, училишните одбори, родители, претставници од општината и заедницата да ги почитуваат принципите на преговарање и да поставуваат приоритети за реновирање во училиштето;
  • Реновирање на десет училишни објекти во текот на една година, односно вкупно 40 училишни објекти во текот на Проектот, со постојано учество и меѓусебна соработка со членовите на ТРУ;
  • Зајакнување на капацитетите на училишниот персонал, училишните одбори, родители, претставници од општината и заедницата да креираат и усвојуваат планови и буџети за одржување на училишните објекти;