Friday, September 25, 2020
Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Преку 1000 наставници, ученици, родители, претставници од образовните институции, граѓански организации, УСАИД и ЕУКОМ ги ...

Повеќе

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Модел училишта

Проектот ќе примени холистички приод – ќе воведува промени во сите подрачја на животот на училиштето и ќе ги вклучува сите главни учесници во процесот на трансформирањето на избраните основни и средни училишта (5-7) од етнички мешаните региони во модел училишта за интегрирано образование, преку подлабоки интервенции. Ова ќе го постигнеме преку:

  • Создавање модели кои докажуваат дека интегрирано образование во систем поделен според различни јазици може да постои;
  • Обезбедување примери од добри практики и поуки од модел училиштата со цел да се допринесе за подлабоко разбирање на различни пристапи во етничката интеграција;
  • Развивање на модел на интегрирани училишта кои можат да се користат во образовниот систем за поефикасно надградување на останатите основни и средни училишта во мешани етнички средини;
  • Зголемување на интеграцијата на учениците од селектираните училишта преку воннаставни, па евентуално и преку наставни активности;
  • Подобрување на соработката меѓу наставниците и родителите од различна етничка припадност;
  • Зголемување на бројот на училишта/општини со интегрирани ученици од различни мешани етнички заедници.

Компонентата 3 ќе биде имплементирана од страна на партнерската организација на Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието – Центар за човекови права и разрешување конфликти (ЦХРЦР).