Friday, January 20, 2017
Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Модел училишта

Проектот ќе примени холистички приод – ќе воведува промени во сите подрачја на животот на училиштето и ќе ги вклучува сите главни учесници во процесот на трансформирањето на избраните основни и средни училишта (5-7) од етнички мешаните региони во модел училишта за интегрирано образование, преку подлабоки интервенции. Ова ќе го постигнеме преку:

  • Создавање модели кои докажуваат дека интегрирано образование во систем поделен според различни јазици може да постои;
  • Обезбедување примери од добри практики и поуки од модел училиштата со цел да се допринесе за подлабоко разбирање на различни пристапи во етничката интеграција;
  • Развивање на модел на интегрирани училишта кои можат да се користат во образовниот систем за поефикасно надградување на останатите основни и средни училишта во мешани етнички средини;
  • Зголемување на интеграцијата на учениците од селектираните училишта преку воннаставни, па евентуално и преку наставни активности;
  • Подобрување на соработката меѓу наставниците и родителите од различна етничка припадност;
  • Зголемување на бројот на училишта/општини со интегрирани ученици од различни мешани етнички заедници.

Компонентата 3 ќе биде имплементирана од страна на партнерската организација на Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието – Центар за човекови права и разрешување конфликти (ЦХРЦР).