Tuesday, December 6, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Информирање на јавноста и заедниците

Главната цел на Компонента 1 е создавање средина за подобро разбирање за важноста на меѓуетничката интеграција во образованието за просперитетот и стабилноста на земјата, како и за нејзино пристапување кон Европската Унија.

Главните засегнати страни активно ќе учествуваат и преку соработка ќе градат систем за информирање за да се постигне подобро разбирање за тоа дека крајна цел на Проектот е обезбедување на висококвалитетно образование за сите деца во Р. Македонија и креирање на одржлива промена. Стратегијата за информирање од страна на Проектот ќе се имплементира на национално и локално ниво.

Нашите цели планираме да ги оствариме преку:

  • Зајакнување на врските и комуникацијата помеѓу сите засегнати страни преку разни активности (состаноци, настани, тркалезни маси, јавни дебати и сл.);
  • Имплементирање на регионални активности за информирање на различни целни групи, вклучувајќи ги училиштата, заедниците и општините;
  • Организирање на јавни презентации од страна на училиштата со цел да ги прикажат и прослават своите успеси;
  • Креирање на систем за споделување на ресурси преку кој ќе се дисеминираат информативни материјали и успешни приказни;
  • Споделување на позитивни примери и лекции од страна на сите учесници на настаните на локално и национално ниво преку користење на брошури, флаери, видео фестивали, дебати, конференции, научни посети, објавување на вести во медиумите и социјалните мрежи.