Friday, September 25, 2020
Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Преку 1000 наставници, ученици, родители, претставници од образовните институции, граѓански организации, УСАИД и ЕУКОМ ги ...

Повеќе

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Информирање на јавноста и заедниците

Главната цел на Компонента 1 е создавање средина за подобро разбирање за важноста на меѓуетничката интеграција во образованието за просперитетот и стабилноста на земјата, како и за нејзино пристапување кон Европската Унија.

Главните засегнати страни активно ќе учествуваат и преку соработка ќе градат систем за информирање за да се постигне подобро разбирање за тоа дека крајна цел на Проектот е обезбедување на висококвалитетно образование за сите деца во Р. Македонија и креирање на одржлива промена. Стратегијата за информирање од страна на Проектот ќе се имплементира на национално и локално ниво.

Нашите цели планираме да ги оствариме преку:

  • Зајакнување на врските и комуникацијата помеѓу сите засегнати страни преку разни активности (состаноци, настани, тркалезни маси, јавни дебати и сл.);
  • Имплементирање на регионални активности за информирање на различни целни групи, вклучувајќи ги училиштата, заедниците и општините;
  • Организирање на јавни презентации од страна на училиштата со цел да ги прикажат и прослават своите успеси;
  • Креирање на систем за споделување на ресурси преку кој ќе се дисеминираат информативни материјали и успешни приказни;
  • Споделување на позитивни примери и лекции од страна на сите учесници на настаните на локално и национално ниво преку користење на брошури, флаери, видео фестивали, дебати, конференции, научни посети, објавување на вести во медиумите и социјалните мрежи.