Friday, January 20, 2017
Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Информирање на јавноста и заедниците

Главната цел на Компонента 1 е создавање средина за подобро разбирање за важноста на меѓуетничката интеграција во образованието за просперитетот и стабилноста на земјата, како и за нејзино пристапување кон Европската Унија.

Главните засегнати страни активно ќе учествуваат и преку соработка ќе градат систем за информирање за да се постигне подобро разбирање за тоа дека крајна цел на Проектот е обезбедување на висококвалитетно образование за сите деца во Р. Македонија и креирање на одржлива промена. Стратегијата за информирање од страна на Проектот ќе се имплементира на национално и локално ниво.

Нашите цели планираме да ги оствариме преку:

  • Зајакнување на врските и комуникацијата помеѓу сите засегнати страни преку разни активности (состаноци, настани, тркалезни маси, јавни дебати и сл.);
  • Имплементирање на регионални активности за информирање на различни целни групи, вклучувајќи ги училиштата, заедниците и општините;
  • Организирање на јавни презентации од страна на училиштата со цел да ги прикажат и прослават своите успеси;
  • Креирање на систем за споделување на ресурси преку кој ќе се дисеминираат информативни материјали и успешни приказни;
  • Споделување на позитивни примери и лекции од страна на сите учесници на настаните на локално и национално ниво преку користење на брошури, флаери, видео фестивали, дебати, конференции, научни посети, објавување на вести во медиумите и социјалните мрежи.