Saturday, December 3, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Алатки за успешно спроведување на заеднички активности

ВИДОВИ АКТИВНОСТИ ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА НАСТАВНИЦИТЕ И ЗА УЧЕНИЦИТЕ

КРИТЕРИУМИ ЗА УСПЕШНО СПРОВЕДЕНА ЗАЕДНИЧКА АКТИВНОСТ

KRITERET E REALIZIMIT TË SUKSESSHËM TË AKTIVITETIT TË PËRBASHKËT PËR INTEGRIMIN NDËRETNIK NË ARSIM

ЕLLOJE TË AKTIVITETEVE PËR INTEGRIMIN NDËRETNIK NË ARSIM PËR ARSIMTARËT DHE NXËNËSIT

EĞİTİMDE ETNİKLERARASI ENTEGRASYON FAALİ YETLERİNİN BAŞARILI BİR ŞEKİLDE …

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK EĞİT İMDE ETNİKLERARASI ENTEGRASYON FAALİ…

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ ЗА МЕЂУ ЕТНИЧКУ ИНТЕГРАЦИЈУ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА НАСТАВНИКЕ И …

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УСПЕШНО С ПРОВЕДЕНУ ЗАЈЕДНИЧКУ АК ТИВНОСТ