Thursday, February 11, 2016
Упатство со Прирачник за одржување на здрави, чисти и безбедни училишни објекти

Упатство со Прирачник за одржување на здрави, чисти и безбедни училишни објекти

Подобрување на хигиената и на условите за престој во училиштата, намалување на трошоците за греење ...

Повеќе

Како да се користат социјалните медиуми за поголема покриеност на училишните активности?

Како да се користат социјалните медиуми за поголема покриеност на училишните активности?

Имајќи ја предвид важноста на медиумската покриеност како алатка за споделување на вести за имплементирани ...

Повеќе

Мултикултурна работилница ,,Воз од желби“

Мултикултурна работилница ,,Воз од желби“

Заедничко дружење, соработка и запознавање со основните јазични обележја на различните етнички задници,...

Повеќе

Учениците од Брвеница ги промовираа постигнувањата во меѓуетничката интеграција во образованието

Учениците од Брвеница ги промовираа постигнувањата во меѓуетничката интеграција во образованието

Преку презентации, фотографии и видео-проекции учениците од трите основни училишта во општина Брвеница (ОУ„Гоце Делчев“ ...

Повеќе

Погледнете го видеото од Фестивалот на ПМИО “BE CREATIVE – BE INTERACTIVE – BE INTERETHNIC”

Погледнете го видеото од Фестивалот на ПМИО BE CREATIVE - BE INTERACTIVE - BE INTERETHNIC

Фестивалот на изведувачки уметности и добри практики „BE CREATIVE - BE INTERACTIVE - BE INTERETHNIC“ ...

Повеќе

Прирачник за самоевалуација на основните и средните училишта

Priracnik za Samoevaluacija MAK

Priracnik Samoevaluacija ALB

Priracnik Samoevaluacija – TR

1 ALB Obrabotka na samoevaluacija ednojazicno uciliste nad 10_procenti_ALB

2 ALB Obrabotka na samoevaluacija ednojazicno uciliste pod 10_procenti_ALB

3 – MK-Obrabotka na samoevaluacija ednojazicno uciliste nad procenti

4 – MK-Obrabotka na samoevaluacija ednojazicno uciliste pod procenti

5 – Obrabotka na samoevaluacija mak alb

6 – Obrabotka na samoevaluacija mak-alb-tur

7 – TR_Obrabotka na samoevaluacija ednojazicno uciliste nad procenti

8 – TR-Obrabotka na samoevaluacija ednojazicno uciliste pod procenti