Thursday, March 5, 2015
Преполн Дом на културата за перформансот на средношколците од Гостивар

Преполн Дом на културата за перформансот на средношколците од Гостивар

На 25 февруари, 2015, група талентирани ученици од СТУ „Гостивар“ од овој град...

Повеќе

Учениците од Прилеп и Зајаз се заложија за долгорочна соработка

Учениците од Прилеп и Зајаз се заложија за долгорочна соработка

Неодамна, ООУ „Блаже Конески“ од Прилеп и ОУ „Реџ Рушит Зајази“ од Зајаз потпишаа меморандум ...

Повеќе

Меѓуетничка соработка – И возрасните можат да учат од помладите

Меѓуетничка соработка – И возрасните можат да учат од помладите

Стереотипи и предрасуди, родова (не)еднаквост, говор на омраза и насилство – ова се само неколку ...

Повеќе

Потпишан меморандум за разбирање помеѓу Државен испитен центар и ПМИО

Потпишан меморандум за разбирање помеѓу Државен испитен центар и ПМИО

Денес, на 20 февруари 2015, во просториите на Државниот испитен центар, Скопје (ДИЦ) се потпиша ...

Повеќе

Активности plot, затоа integration çok

Активности plot, затоа integration çok

На 14 февруари, 2015, на патрониот празник на модел училиштето ОУ „Санде Штерјоски“ од Кичево...

Повеќе

Човек е богат онолку, колку што има пријатели

Човек е богат онолку, колку што има пријатели

„Многу е важно да се дружите меѓу себе, деца. Да научите како да го поздравите ...

Повеќе

Отворено срце и отворен ден за сите – на посета во ОУ „Братство Единство“ во Охрид

Отворено срце и отворен ден за сите – на посета во ОУ „Братство Единство“ во Охрид

На 20 јануари 2015, во охридското модел училиште „Братство Единство“ се одржа отворен ден, кој ...

Повеќе

Прирачник за самоевалуација на основните и средните училишта

Priracnik za Samoevaluacija MAK

Priracnik Samoevaluacija ALB

Priracnik Samoevaluacija – TR

1 ALB Obrabotka na samoevaluacija ednojazicno uciliste nad 10_procenti_ALB

2 ALB Obrabotka na samoevaluacija ednojazicno uciliste pod 10_procenti_ALB

3 – MK-Obrabotka na samoevaluacija ednojazicno uciliste nad procenti

4 – MK-Obrabotka na samoevaluacija ednojazicno uciliste pod procenti

5 – Obrabotka na samoevaluacija mak alb

6 – Obrabotka na samoevaluacija mak-alb-tur

7 – TR_Obrabotka na samoevaluacija ednojazicno uciliste nad procenti

8 – TR-Obrabotka na samoevaluacija ednojazicno uciliste pod procenti