Monday, September 26, 2016
Нов систем за греење за основците од „Дрита“

Нов систем за греење за основците од „Дрита“

Студените училници се веќе минато за учениците од основното училиште „Дрита“ од скопско Рашче. Во ...

Повеќе

Вториот летен ученички камп се одржа во Охрид

Вториот летен ученички камп се одржа во Охрид

Потрагата по скриено богатство низ Охрид, вежбите за тимска соработка, но и друштвените игри со ...

Повеќе

„Забранета“ љубов на сцената на форум театарот во средното училиште „Орде Чопела“

„Забранета“ љубов на сцената на форум театарот во средното училиште „Орде Чопела“

Повеќе од 70 ученици и наставници од прилепското средно училиште „Орде Чопела” го проследија забавниот ...

Повеќе

Општина Струмица формираше Комисија за МИО

Општина Струмица формираше Комисија за МИО

Со цел да се планираат, реализираат и следат активностите за меѓуетничка интеграција во општинските училишта ...

Повеќе

Првиот ден во училиште

Првиот ден во училиште

Нова година, доаѓање на пролетта, крај на учебната година, родендени на различни луѓе во различни ...

Повеќе

Работилница за родителско вклучување во активностите за меѓуетничка интеграција

Работилница за родителско вклучување во активностите за меѓуетничка интеграција

Тимови од 9 училиштата, кои што се дел од грант-програмата за родителско вклучување во активности ...

Повеќе

Работилница „Денови за меѓуетничка интеграција“

Работилница „Денови за меѓуетничка интеграција“

Четириесетина општински советници одговорни за образование, како и претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани ...

Повеќе

Прирачник за самоевалуација на основните и средните училишта

Priracnik za Samoevaluacija MAK

Priracnik Samoevaluacija ALB

Priracnik Samoevaluacija – TR

1 ALB Obrabotka na samoevaluacija ednojazicno uciliste nad 10_procenti_ALB

2 ALB Obrabotka na samoevaluacija ednojazicno uciliste pod 10_procenti_ALB

3 – MK-Obrabotka na samoevaluacija ednojazicno uciliste nad procenti

4 – MK-Obrabotka na samoevaluacija ednojazicno uciliste pod procenti

5 – Obrabotka na samoevaluacija mak alb

6 – Obrabotka na samoevaluacija mak-alb-tur

7 – TR_Obrabotka na samoevaluacija ednojazicno uciliste nad procenti

8 – TR-Obrabotka na samoevaluacija ednojazicno uciliste pod procenti