Monday, May 25, 2020
Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Преку 1000 наставници, ученици, родители, претставници од образовните институции, граѓански организации, УСАИД и ЕУКОМ ги ...

Повеќе

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Алатки за успешно спроведување на заеднички активности

ВИДОВИ АКТИВНОСТИ ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА НАСТАВНИЦИТЕ И ЗА УЧЕНИЦИТЕ

КРИТЕРИУМИ ЗА УСПЕШНО СПРОВЕДЕНА ЗАЕДНИЧКА АКТИВНОСТ

KRITERET E REALIZIMIT TË SUKSESSHËM TË AKTIVITETIT TË PËRBASHKËT PËR INTEGRIMIN NDËRETNIK NË ARSIM

ЕLLOJE TË AKTIVITETEVE PËR INTEGRIMIN NDËRETNIK NË ARSIM PËR ARSIMTARËT DHE NXËNËSIT

EĞİTİMDE ETNİKLERARASI ENTEGRASYON FAALİ YETLERİNİN BAŞARILI BİR ŞEKİLDE …

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK EĞİT İMDE ETNİKLERARASI ENTEGRASYON FAALİ…

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ ЗА МЕЂУ ЕТНИЧКУ ИНТЕГРАЦИЈУ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА НАСТАВНИКЕ И …

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УСПЕШНО С ПРОВЕДЕНУ ЗАЈЕДНИЧКУ АК ТИВНОСТ