Friday, January 20, 2017
Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Контакт

Лорета ГЕОРГИЕВА
Извршен директор на МЦГО
lgeorgieva@mcgo.org.mk

Небојша МОЈСОСКИ
Раководител на ПМИО
nmojsoski@mcgo.org.mk

Светлана ГАШОСКА
Координатор за соработка со партнерите на Проектот
sgasoska@mcgo.org.mk

Џевахире ПРУТИ ЗАЈАЗИ
Координатор за информирање на јавноста и заедниците
xhpruthizajazi@mcgo.org.mk

Снежана ЈАНКУЛОВСКА
Координатор за обуки
sjankulovska@mcgo.org.mk

Лири СТАРОВА СУЛЕЈМАН
Координатор за реновирање на училишта
lstarova@mcgo.org.mk

Тулаха ТАХИР
Проектен координатор
ttahir@mcgo.org.mk

Ивана ГЕОРГИЕВСКА
Проектен координатор
igeorgievska@mcgo.org.mk

Анета АНЃЕЛКОСКА
Асистент на проектот и администрација
aangelkoska@mcgo.org.mk

Митко ПИШТОЛОВ
Асистент на проектот
mpistolov@mcgo.org.mk

Сара КАЈЕВИЌ
Асистент на проектот
skajevikj@mcgo.org.mk

Игор ТОДОРОВСКИ
Асистент на проектот
itodorovski@mcgo.org.mk

Игор ЦВЕТАНОВСКИ
Раководител на администрација
icvetanovski@mcgo.org.mk

Владимир ПЕТРЕСКИ
Раководител на канцеларија и финансии
vpetreski@mcgo.org.mk

Оливера ЖИВКОВСКА
Координатор за финансии
ozivkovska@mcgo.org.mk

За повеќе детали или информации контактирајте нѐ на е-маил: info@mcgo.org.mk

Адреса на МЦГО:
ул. Козле бр. 1-б
1000 Скопје
Република Македонија