Saturday, December 3, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Контакт

Лорета ГЕОРГИЕВА
Извршен директор на МЦГО
lgeorgieva@mcgo.org.mk

Небојша МОЈСОСКИ
Раководител на ПМИО
nmojsoski@mcgo.org.mk

Светлана ГАШОСКА
Координатор за соработка со партнерите на Проектот
sgasoska@mcgo.org.mk

Џевахире ПРУТИ ЗАЈАЗИ
Координатор за информирање на јавноста и заедниците
xhpruthizajazi@mcgo.org.mk

Снежана ЈАНКУЛОВСКА
Координатор за обуки
sjankulovska@mcgo.org.mk

Лири СТАРОВА СУЛЕЈМАН
Координатор за реновирање на училишта
lstarova@mcgo.org.mk

Тулаха ТАХИР
Проектен координатор
ttahir@mcgo.org.mk

Ивана ГЕОРГИЕВСКА
Проектен координатор
igeorgievska@mcgo.org.mk

Анета АНЃЕЛКОСКА
Асистент на проектот и администрација
aangelkoska@mcgo.org.mk

Митко ПИШТОЛОВ
Асистент на проектот
mpistolov@mcgo.org.mk

Сара КАЈЕВИЌ
Асистент на проектот
skajevikj@mcgo.org.mk

Игор ТОДОРОВСКИ
Асистент на проектот
itodorovski@mcgo.org.mk

Игор ЦВЕТАНОВСКИ
Раководител на администрација
icvetanovski@mcgo.org.mk

Владимир ПЕТРЕСКИ
Раководител на канцеларија и финансии
vpetreski@mcgo.org.mk

Оливера ЖИВКОВСКА
Координатор за финансии
ozivkovska@mcgo.org.mk

За повеќе детали или информации контактирајте нѐ на е-маил: info@mcgo.org.mk

Адреса на МЦГО:
ул. Козле бр. 1-б
1000 Скопје
Република Македонија