Friday, February 24, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Контакт

Лорета ГЕОРГИЕВА
Извршен директор на МЦГО
lgeorgieva@mcgo.org.mk

Небојша МОЈСОСКИ
Раководител на ПМИО
nmojsoski@mcgo.org.mk

Светлана ГАШОСКА
Координатор за соработка со партнерите на Проектот
sgasoska@mcgo.org.mk

Џевахире ПРУТИ ЗАЈАЗИ
Координатор за информирање на јавноста и заедниците
xhpruthizajazi@mcgo.org.mk

Снежана ЈАНКУЛОВСКА
Координатор за обуки
sjankulovska@mcgo.org.mk

Лири СТАРОВА СУЛЕЈМАН
Координатор за реновирање на училишта
lstarova@mcgo.org.mk

Тулаха ТАХИР
Проектен координатор
ttahir@mcgo.org.mk

Ивана ГЕОРГИЕВСКА
Проектен координатор
igeorgievska@mcgo.org.mk

Анета АНЃЕЛКОСКА
Асистент на проектот и администрација
aangelkoska@mcgo.org.mk

Митко ПИШТОЛОВ
Асистент на проектот
mpistolov@mcgo.org.mk

Сара КАЈЕВИЌ
Асистент на проектот
skajevikj@mcgo.org.mk

Игор ТОДОРОВСКИ
Асистент на проектот
itodorovski@mcgo.org.mk

Игор ЦВЕТАНОВСКИ
Раководител на администрација
icvetanovski@mcgo.org.mk

Владимир ПЕТРЕСКИ
Раководител на канцеларија и финансии
vpetreski@mcgo.org.mk

Оливера ЖИВКОВСКА
Координатор за финансии
ozivkovska@mcgo.org.mk

За повеќе детали или информации контактирајте нѐ на е-маил: info@mcgo.org.mk

Адреса на МЦГО:
ул. Козле бр. 1-б
1000 Скопје
Република Македонија