Tuesday, February 21, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ФИНАНСИСКА РЕВИЗИЈА

Б А Р А Њ Е
за прибирање на понуди

Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) од Скопје преку Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието (ПМИО) ги повикува сите квалификувани  ревизорски  фирми  кои  се  регистрирани  во  Македонија  да  поднесат понуди за финансиска ревизија на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието за 2012 година. Заинтересираните фирми можат да побараат копија од документацијата за понуди почнувајќи од 12 март 2013 година во канцеларијата на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, на ул. „Козле бр. 1-б, 1000 Скопје. Понудите треба да бидат доставени најдоцна до 21 март 2013 година, 14:00 часот. Телефон за контакт: 02/3067981, лок. 107.

Забелешка: Подигнување на документација за понуди за горенаведеното барање не подразбира и автоматско доделување на договор за работа.