Sunday, December 4, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Три Меморандуми за соработка за реновирање во три училишта од три општини

На 24-ти јуни 2014 година, се потпишаа три меморандуми за соработка со што се започна со процесот на реновирање во три основни училишта од три општини во Република Македонија.

DSCN3976Меморандумот за соработка за преземање на обврски при изведба на проектот „Санација на трпезаријата и кујната“ во основното училиште „Ѓорче Петров“ беше потпишан од раководителот на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција (ПМИО), Небојша Мојсоски, директорот на основното училиште „Ѓорче Петров“, Зоран Бошковски, и градоначалникот на општина Ѓорче Петров, Сокол Митровски.

DSCN3996Меморандумот за соработка за преземање на обврски при изведба на проектот „Целосна реконструкција“ на подрачното училиште „Круме Волнароски“ во село Беровци беше потпишан од раководителот на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција (ПМИО), Небојша Мојсоски, директорот на основното училиште „Круме Волнароски“, Гордица Димитриевска-Груеска, и градоначалникот на општина Прилеп, Марјан Ристески.

DSCN4020Меморандумот за соработка за преземање на обврски при изведба на проектот „Поставување на хидраулична платформа на влезните скали за пристап на лица со хендикеп и поставување на ограда во училишниот двор“ во основното училиште „Јонче Смугрески“ беше потпишан од раководителот на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција (ПМИО), Небојша Мојсоски, директорот на основното училиште „Јонче Смугрески“, Благица Везенкоска, и градоначалникот на општина Кривогаштани, Тони Заткоски.

До сега, како дел од активностите на ПМИО беа реновирани 22 училишта во 2012 и 2013 година. Во 2014 година во тек е реновирањето на нови  13 училишта.