Sunday, December 4, 2016
World AIDS Day!

World AIDS Day!

Started in 1988, World AIDS Day is about increasing awareness, fighting prejudice and improving education. ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Обуките за одржување на училиштата придонесуваат за создавање на подобра средина за учење

По успешно завршените обуки за одржување на училиштата во пилот годината од имплементацијата на Проектот, истите беа организирани и за членовите на тимовите за реновирање на училиштата (ТРУ) од 11-те избрани училишта кои ќе бидат реновирани во 2013 година. Во сите новоизбрани 11 училишта беа основани ТРУ кои се состојат од 5 до 10 членови кои ги претставуваат вработените во училиштата, родителите, училишниот одбор, општината и локалната заедница.

Обуките беа одржани во периодот април – мај 2013 година. Сесиите беа поделени во две полудневни обуки и вкупно 176 учесници присуствуваа на овие обуки. Директорите на училиштата, техничкиот персонал, наставниците, родителите, претставниците од општините и локалните заедници го зголемија нивното знаење во врска со определувањето на потребите и приоритетите за реновирање на училиштата, подготовката на планови и буџети за одржување на училиштата и планирање на настани за собирање на дополнителни средства. Преку интерактивни презентации, тимска практична работа и групни дискусии, членовите на ТРУ ги споделија нивните пракси за одржување на училиштата и научија како истите да ги подобрат.

Овие обуки резултираа со квалитетно подготвени апликации за реновирање на училиштата кои беа доставени до Проектот. Во апликациите, ТРУ ги наведоа нивните избрани приоритети за реновирање и испланираа како ќе го реновираат училиштето во соработка со Проектот, општината, училиштето, родителите и локалната заедница. Во периодот кој следи, во сите 11 училишта ќе бидат организирани менторски сесии со цел да им се помогне на училиштата и понатаму да ја подобрат нивната работа во однос на одржувањето на училишните објекти. Од подобрената работа на ТРУ и подобреното одржување на училишните објекти вкупно 9.162 ученици и 890 наставници ќе имаат корист.