Wednesday, December 7, 2016
Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Стара чаршија – ризница на култури

Стара чаршија – ризница на култури

Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, на 4 и 5 ноември, во хотелот „Молика“ ...

Повеќе

„Партија шах“ во Тетово

„Партија шах“ во Тетово

На почетокот на ноември, средношколците од „Моша Пијаде“ од Тетово го претставија финалниот производ од ...

Повеќе

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

Цветен воз – симболика за меѓуетничка интеграција во општина Бутел

„Богата е есента“, „Училиште цветна градина“, „Оплеменување на училишниот простор“ и „Истражија општината Бутел“, се ...

Повеќе

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

Како успешно да се одржуваат училишните згради?

ПМИО вчера одржа обука за зајакнување на капацитетите на училиштата за одржување на училишните објекти.

Повеќе

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Младите ученички од Тетово го стартуваа натпреварувањето во одбојкарска лига

Ученички од осмо и деветто одделение, од сите основни училишта во Тетово го започнаа натпреварувањето ...

Повеќе

Избрани училишта во компонента 4 – фаза III

Избрани училишта во компонента 4 – фаза III

Бр Регион  Општина Град/село Основно/средно Име на училиштето
1 Пелагонија Прилеп Тополчани основно  училиште Круме Волнароски
2 Скопје Кисела Вода Драчево основно  училиште Кузман Шапкарев
3 Полог Гостивар Чајле основно  училиште Чајла
4 Пелагонија Кривогаштани Обршани основно  училиште Јонче Смугрески
5 Скопје Ѓорче Петров Скопје основно  училиште Ѓорче Петров
6 Скопје Илинден Илинден основно  училиште Гоце Делчев
7 Пелагонија Крушево Крушево средно  училиште Наум Наумовски
Борче
8 Југоисток Богданци Богданци средно  училиште Богданци
9 Полог Врапчиште Врапчиште основно  училиште Врапчиште
(Чеде Филипоски)
10 Југозапад Дебар Долно Косоврасти основно  училиште Ристе Ристевски

Изборот на училиштата кои ќе бидат вклучени во фаза III во рамките на компонента 4 не подразбира дека истите ќе бидат реновирани. Тоа ќе зависи од вклученоста на училиштата во останатите активности на Проектот.