Monday, May 25, 2020
Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Заврши Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието

Преку 1000 наставници, ученици, родители, претставници од образовните институции, граѓански организации, УСАИД и ЕУКОМ ги ...

Повеќе

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Три Меморандуми за соработка за реновирање во три училишта од три општини

На 24-ти јуни 2014 година, се потпишаа три меморандуми за соработка со што се започна со процесот на реновирање во три основни училишта од три општини во Република Македонија.

DSCN3976Меморандумот за соработка за преземање на обврски при изведба на проектот „Санација на трпезаријата и кујната“ во основното училиште „Ѓорче Петров“ беше потпишан од раководителот на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција (ПМИО), Небојша Мојсоски, директорот на основното училиште „Ѓорче Петров“, Зоран Бошковски, и градоначалникот на општина Ѓорче Петров, Сокол Митровски.

DSCN3996Меморандумот за соработка за преземање на обврски при изведба на проектот „Целосна реконструкција“ на подрачното училиште „Круме Волнароски“ во село Беровци беше потпишан од раководителот на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција (ПМИО), Небојша Мојсоски, директорот на основното училиште „Круме Волнароски“, Гордица Димитриевска-Груеска, и градоначалникот на општина Прилеп, Марјан Ристески.

DSCN4020Меморандумот за соработка за преземање на обврски при изведба на проектот „Поставување на хидраулична платформа на влезните скали за пристап на лица со хендикеп и поставување на ограда во училишниот двор“ во основното училиште „Јонче Смугрески“ беше потпишан од раководителот на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција (ПМИО), Небојша Мојсоски, директорот на основното училиште „Јонче Смугрески“, Благица Везенкоска, и градоначалникот на општина Кривогаштани, Тони Заткоски.

До сега, како дел од активностите на ПМИО беа реновирани 22 училишта во 2012 и 2013 година. Во 2014 година во тек е реновирањето на нови  13 училишта.