Friday, February 24, 2017
Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на  училишните објекти

Одржана конференција за споделување на добри практики за одржување на училишните објекти

По организираните обуки за одржување на училиштата наменети за членовите на тимовите за реновирање на ...

Повеќе

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

Улогата и поддршката на медиумите во унапредувањето на меѓуетничката кохезија и интеграција во училиштата

При крајот на јануари, во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата и поддршката ...

Повеќе

Одржана обука за креативни корнери

Одржана обука за креативни корнери

При крајот на јануари во Скопје се одржа тридневна обука за креативни корнери на која ...

Повеќе

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Модел училишта – Каде бевме и што се промени во меѓувреме

Во текот на неделата, во четири модел училишта: ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Бајрам Шабани“ ...

Повеќе

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

Подобра училишна средина за основците во Крушево и Могила

При крајот на декември се одржаа два свечени настани на сечење лента во основните училишта ...

Повеќе

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Денови за меѓуетничка интеграција во образованието – работилница за рефлексија и одржливост

Деведесетина претставници од повеќејазични училишта од 6 избрани општини во кои се одржаа Деновите за ...

Повеќе

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Како се создаваат успешните училишни приказни?

Ученици, наставници, стручни соработници и директори се поврзаа во спортските, музичките, ликовните и математичките содржини, ...

Повеќе

Распоред на обуките за одржување на училишни објекти (модул 1) во рамките на компонента 4 за обезбедување на стимул на училиштата и локалните заедници од 22.10 до 02.11. 2012

-          22.10.2012 (09.00 – 17.00) во ОУ Тефејуз, општина Чаир ( ќе учествуваат училиштата од Скопскиот регион: ОУ Тефејуз, ОУ Живко Брајковски, ОУ Крсте Мисирков)

–          26.10.2012 (09.00 – 17.00) Во СОУ Никола Карев, општина Струмица (ќе учествуваат училиштата од Струмичкиот регион: СОУ Никола Карев и ОУ Маршал Тито-с.Муртино)

–          31.10.2012 (09.00 – 17.00) Во ОУ Братство-Миѓени, општина Тетово (ќе учествуваат училиштата од Полошкиот регион:ОУ Братство-Миѓени-Тетово, СОУ 8 Септември-Тетово, ОУ Лирија-с.Жеровјане)

–          02.11.2012 (09.00 – 17.00) во ОУ Стив Наумов, општина Битола (ќе учествуваат училиштата од Пелагонискиот регион: ОУ Стив Наумов-Битола, ОУ Браќа Миладиновци-с.Жван, ОУ Мите Богоевски-Ресен.