Wednesday, January 26, 2022

Работилница со тимовите за реновирање на училиштата од ОУ Браќа Миладиновци од Пробиштип и ОУ Гоце Делчев од Штип на 22 април 2013

Работилница со тимовите за реновирање на училиштата од ОУ Браќа Миладиновци од Пробиштип и ОУ Гоце Делчев од Штип на 22 април 2013