Sunday, January 16, 2022

Работилница со тимовите за реновирање на училиштата од ОУ Димитар Миладинов од Центар и СУГС Јосип Броз Тито од Скопје на 29 мај 2013

Работилница со тимовите за реновирање на училиштата од ОУ Димитар Миладинов од Центар и СУГС Јосип Броз Тито од Скопје на 29 мај 2013